Člani združenja

Redni člani SZKKLM

31. 05. 2023 je SZKKLM štelo 453 članov.


Aktivni člani po izobrazbiŠteviloSpecializacija
Srednja470
Srednja - upokojen(a)00
Visoka (1. bolonjska stopnja)1130
Visoka - upokojen(a)32
Univerzitetna (2. bolonjska stopnja)17343
Univerzitetna - upokojen(a)1512
Magisterij znanosti2018
Magisterij - upokojen(a)22
Doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja)3321
Doktorat - upokojen(a)63
Študent410
Skupaj453101

 

 

 

Častni člani SZKKLM 

Naziv častnega člana se podeli rednemu članu, ki je s svojim delom izredno prispeval k strokovnemu ugledu združenja ter razvoju klinične kemije in laboratorijske medicine pri nas. Naziv častnega člana podeli občni zbor združenja na predlog izvršilnega odbora združenja. Izjemoma se častno članstvo lahko podeli tudi nečlanu.


Seznam častnih članov SZKKLM:

Leto 

Ime in priimek

Država

2001 

Miha Žemva, dr. med., spec. med. biokem.

Slovenija

2004 

prof. Mathias M. Müller

Avstrija

2004 

prof. Victor H. Blaton

Belgija