Člani združenja

Redni člani SZKKLM

31. 12. 2021 je SZKKLM štelo 419 članov.


Aktivni člani po izobrazbiŠteviloSpecializacija
Srednja210
Srednja - upokojen(a)00
Visoka (1. bolonjska stopnja)1030
Visoka - upokojen(a)32
Univerzitetna (2. bolonjska stopnja)15539
Univerzitetna - upokojen(a)1412
Magisterij znanosti2219
Magisterij - upokojen(a)11
Doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja)3422
Doktorat - upokojen(a)52
Študent610
Skupaj41997

 

 

 

Častni člani SZKKLM 

Naziv častnega člana se podeli rednemu članu, ki je s svojim delom izredno prispeval k strokovnemu ugledu združenja ter razvoju klinične kemije in laboratorijske medicine pri nas. Naziv častnega člana podeli občni zbor združenja na predlog izvršilnega odbora združenja. Izjemoma se častno članstvo lahko podeli tudi nečlanu.


Seznam častnih članov SZKKLM:

Leto 

Ime in priimek

Država

2001 

Miha Žemva, dr. med., spec. med. biokem.

Slovenija

2004 

prof. Mathias M. Müller

Avstrija

2004 

prof. Victor H. Blaton

Belgija