Zbornik predavanj 2013

Zbornik predavanj 2013

Vsebina:
1. Analitske tehnike v laboratorijski medicini (Krsnik, Finderle)
2. Sodobni tehnološki trendi na področju laboratorijske hematologije (Uljarević, Palko, Dukarić)
3. Osnovne biokemične in citološke analize punktatov telesnih votlin (Božnar Alič, France-Štiglic)
4. Vitamini (Berce)
5. Dihalni testi, Helicobacter pylori (Osredkar)