Laboratorijska medicina

Laboratorijska medicina je znanstveno-strokovna revija Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM), ki objavlja prispevke s širšega področja laboratorijske medicine (klinična biokemija, laboratorijska hematologija, kakovost in akreditacija medicinskih laboratorijev, laboratorijska medicinska genetika, pacientu prilagojena laboratorijska medicina, laboratorijska patologija s citologijo, laboratorijska mikrobiologija, laboratorijska transfuzijska medicina).

Poslanstvo revije je seznanjanje slovenske strokovne javnosti z novostmi in smernicami iz tega področja. V ta namen objavljamo izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke ter aktualne novosti, zanimivosti in poročila iz področja Laboratorijske medicine.

Laboratorijska medicina je revija z odprtim dostopom do prispevkov. Zato prijazno vabljeni k objavi vaših prispevkov in branju arhivskih izdaj!

 

Avtorske pravice in dostop do prispevkov

Laboratorijska medicina je revija z odprtim dostopom do prispevkov, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni na spletni strani SZKKLM za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC-BY-NC 4.0). Objavljene izdaje so dostopne na spletni strani in povzete v bibliografskih bazah oz. digitalnih knjižnjicah. Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Laboratorijska medicina, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.

 

Indeksiranje in abstrahiranje

CAS (Chemical Abstracts Service), The American Chemical Society

Biomedicina Slovenica, COBISS.

Laboratorijska medicina (Tiskana izd.) ISSN: 2670-4463

Laboratorijska medicina (Online) ISSN: 2670-5478

 

Navodila za avtorje in uredniški postopek

Rokopis mora biti pripravljen v skladu z navodili avtorjem, ki so objavljena v reviji in na spletni strani, in poslan v elektronski obliki (wordov dokument) kot priloga po elektronski pošti na elektronski naslov laboratorijska.medicina@szkklm.si. Datoteka naj bo označena z imenom korespondenčnega avtorja in naslovom dela. Sprejem in objava prispevkov sta za avtorje brezplačna.

Prispevki bodo recenzirani. Posamezen prispevek bosta pregledala in ocenila dva neodvisna recenzenta, ter lektor za slovenski ali angleški jezik. Med uredniškim postopkom je zagotovljena tajnost vsebine prispevka.

Sprejem in objava prispevkov sta za avtorje brezplačna.

 

Kontaktni podatki

Uredništvo Laboratorijske medicine

Dunajska cesta 22

1000 Ljubljana

laboratorijska.medicina@szkklm.si

 

Laboratorijska medicina © 2019 by SZKKLM is licensed under CC BY-NC 4.0 

 

Glavna in odgovorna urednica:

Prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec. med. biokem., spec. lab. med. gen., EuSpLM, ErCLG

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, in Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika

 

Področni uredniki:

 

Klinična kemija in biokemija

Doc. dr. Evgenija Homšak, spec. med. biokem., EuSpLM

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta in Univerzitetni klinični center Maribor

 

Doc. dr. Aleš Jerin, spec. med. biokem.

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Prof. dr. Damien Gruson, EuSpLM

Cliniques Universitaires Saint-Luc, Brussels, Belgium

 

Laboratorijska hematologija

Doc. dr. Helena Podgornik, spec. med. biokem., spec. lab. med. gen.

Univerzitetni klinični center Ljubljana, KO za hematologijo, in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

 

Kakovost in akreditacija medicinskih laboratorijev

Dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem., EuSpLM

Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

 

Laboratorijska medicinska genetika

Izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec. med. biokem., spec. lab. med. gen., EuSpLM, ErCLG

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, in Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika

 

Pacientu prilagojena laboratorijska medicina

Prof. dr. Janja Marc, spec. med. biokem.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, in Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Prof. dr. Nataša Bogavac Stanojević

University of Belgrade, Faculty of Pharmacy

 

Laboratorijska patologija s citologijo

Prim. izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, dr. med.

Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za patologijo in citologijo

 

Laboratorijska mikrobiologija

Doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

 

Tehnično uredništvo

  • Jani Klavž, spec. med. biokem., EuSpLM

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

  • Rok Kogovšek, mag. lab. biomed.

Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo

  • Asist. Tina Levstek, mag. lab. biomed.

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, in Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika