IFCC

Domača stran Mednarodne zveze klinične kemije in laboratorijske medicine (IFCC): IFCC

Prijava za prejemanje spletnih novic IFCC: Obrazec

 

Člani SZKLLM, ki sodelujejo v odborih in delovnih skupinah IFCC

znan. sod. dr. Blaž Krhin, spec. med. biokem.
Nacionalni predstavnik pri IFCC

izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec. med. biokem., spec. lab. med. gen.
Pridružena članica odbora za molekularno diagnostiko (IFCC Committee on Molecular Diagnostics C-MD)

doc. dr. Evgenija Homšak, spec. med. biokem.
Pridružena članica odbora za mobilno zdravje in bioinženiring (IFCC Committee on Mobile Health and Bioengineering in Laboratory Medicine; C-MHBML)

dr. Barbka Repič Lampret, spec. med. biokem.
Pridružena članica delovne skupine za presejanje novorojencev (IFCC Task Force on Global Newborn Screening; TF-NBS)