EFLM Akademija

EFLM je v januarju 2020 ustanovila EFLM Akademijo, ki povezuje strokovnjake laboratorijske medicine in druge zainteresirane za  področje laboratorijske medicine po Evropi. Namen Akademije je podpora  izobraževanju, usposabljanju in kontinuiranemu strokovnemu razvoju izvajalcev v laboratorijski medicini z zagotavljanjem  ekskluzivnega spletnega mesta in z uporabo različnih spletnih komunikacijskih orodij. V okviru akademije poteka tudi vodenje EFLM Registra specialistov laboratorijske medicine (EuSpLM).

Ugodnosti članstva v EFLM Akademiji so naslednje:
-    prost dostop do spletnih srečanj EFLM,
-    znižana kotizacija za kongrese in konference v organizaciji EFLM,
-    znižana kotizacija za podiplomske tečaje v organizaciji EFLM,
-    prost dostop do različnih strokovnih revij,
-    prost dostop do CLSI dokumentov,
-    redno obveščanje o aktivnostih in programih EFLM,
-    vpis v register specialistov laboratorijske medicine,
-    možnost za pridobitev štipendij in donacij EFLM,
-    možnost za pridobitev nagrad EFLM Akademije in
-    od januarja 2022 tudi prost dostop do celotnega sklopa Syllabus predavanj, specialističnih vsebin za dopolnitev/obnovitev znanj iz vseh področij laboratorijske medicine.

Več informacij o EFLM Akademiji je dostopnih v brošuri  »The EFLM Academy« med pripetimi dokumenti ali na spletnem naslovu https://www.eflm.eu/upload/docs/EFLM-Academy-brochure-v.1.1.pdf

Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino izvaja skupen vpis (block enrollment) svojih zainteresiranih članov, z najmanj 2. bolonjsko stopnjo, vsako leto v decembru. Po objavi poziva vsem članom SZKKLM, postopek vpisa organizira in vodi Komisija za registracijo.
Vabimo vas, da postanete člani EFLM Akademije in  izkoristite ugodnosti, ki vam jih Akademija ponuja!