Ugodnosti za člane

  • popoln dostop do spletne strani
  • obveščanje o aktualnih dogodkih in novostih na področju laboratorijske medicine doma in po svetu
  • udeležba na strokovnih srečanjih, ki so v organizaciji SZKKLM, s prejetim potrdilom o izobraževanju
  • dostop do strokovnih gradiv (prezentacije, izvlečki strokovnih srečanj, drugo...)
  • prost dostop do revije CCLM (za člane z univerzitetno izobrazbo)