Pomembna novost na področju EFLM e-učenja

Obveščamo vas, da je na spletni strani EFLM na razpolago nova izobraževalna platforma (e-Learning), ki je dostopna vsem članom EFLM Akademije.

Na njej lahko dostopate do spletnih srečanj (v živo in na zahtevo) ter do obsežnega sklopa predavanj v okviru Syllabus Course. Prav v nastajanje slednjega so bili vključeni in so pomembno prispevali tudi naši člani in drugi slovenski predavatelji. Projekt je nastajal v okviru Professional Committee (ki mu predseduje doc. dr. Evgenija Homšak) in delovne skupine TG: Syllabus Course. Dr. Homšak je bila aktivno udeležena tudi kot koordinatorica dveh modulov (sklopov: Reproduktivna endokrinologija in Imunski sistem), ter je ob tem pritegnila k sodelovanju tudi slovenske strokovnjake, ki so prispevali svoja predavanja iz različnih  tem v okviru obeh sklopov. Tako so naši kolegi pomembno prispevali k ustvarjanju zelo pomembnega izobraževalnega vira za našo stroko, ne samo za specializante, temveč za vse, ki bi želeli osvežiti znanje ali se seznaniti z novostmi na vseh področjih laboratorijske medicine.

 

Povezava.