Vrednotenje in poročanje sprememb v trombocitni krvni sliki

Delovna skupina za laboratorijsko hematologijo SZKKLM je pripravila priporočila za vrednotenje in poročanje sprememb v trombocitni krvni sliki.

Predlog priporočil je bil potrjen na 17. seji IO SZKKLM (31.01.2024).