Predlog poenotenja okvirnih referenčnih vrednosti za parametre krvne slike za otroke

Delovna skupina za laboratorijsko hematologijo SZKKLM je pripravila in predlagala poenotenje okvirnih referenčnih vrednosti za hemogram za otroke. Predlog je na potrdil tudi RSK za laboratorijsko diagnostiko (18. seja, marec 2017). V prilogi so tudi pojasnila glede izbora in odločitev pri posameznih parametrih.