Predlog poenotenja okvirnih referenčnih vrednosti za parametre krvne slike za odrasle

Delovna skupina za laboratorijsko hematologijo SZKKLM je pripravila in predlagala poenotenje okvirnih referenčnih vrednosti za hemogram za odrasle. Predlog je na januarski seji l. 2016 potrdil RSK za laboratorijsko diagnostiko. V prilogi so tudi pojasnila glede izbora in odločitev pri posameznih parametrih.