Kritične vrednosti - hematologija

Kritične vrednosti so rezultati laboratorijskih preiskav, ki zahtevajo takojšnjo klinično ukrepanje, ker ogrožajo življenje preiskovanca ali kako drugače škodljivo vplivajo na njegovo zdravje.

Kritične vrednosti, ki jih izmerimo v laboratoriju, je potrebno čim prej sporočiti naročnikom laboratorijskih preiskav. Ker ne obstaja mednarodno sprejet in enoten seznam kritičnih rezultatov, so laboratorijski strokovnjaki tisti, ki skupaj s kliniki znotraj svoje zdravstvene ustanove postavijo seznam kritičnih vrednosti in omejijo čas za njihovo sporočanje. Hkrati s seznamom kritičnih vrednosti je potrebno v vsakem laboratoriju vzpostaviti učinkovit komunikacijski sistem za obravnavo kritičnih rezultatov. Glede na tehnične možnosti je potrebno opredeliti postopek za identifikacijo kritičnih rezultatov in določiti način za njihovo sporočanje (kdo, komu, kaj in kdaj je sporočil in ali je prejemnik informacijo pravilno razumel) ter vpeljati ustrezen način beleženja sporočenih kritičnih vrednosti.

Izhodišča za postavitev kritičnih vrednosti in najdb v laboratorijski hematologiji

Delovna skupina za hematologijo pri SZKKLM je pripravila izhodišča za kritične vrednosti in najdbe v laboratorijski hematologiji, ki naj bodo vodilo laboratorijem pri oceni uporabnosti ter oblikovanju in vpeljavi lastnega, varnega in učinkovitega sistema pravočasnega sporočanja kritičnih rezultatov. Pri tem naj bodo laboratorijem v pomoč še pojasnila v priloženem dokumentu.