Kriteriji za zavrnitev vzorcev in ukrepanje

Delovna skupina za predanalitiko pri SZKKLM je pripravila zavrnitvene kriterije za vzorce.

Zavrnitveni kriteriji so prikazani v tabeli, usklajeni so s kazalniki kakovosti predanalitske faze, ki jih je delovna skupina objavila l. 2018. V tabeli so priporočeni ukrepi, komentarji na izvidu in laboratorijske opombe.

Predlog je bil potrjen na 17. seji IO SZKKLM (31.01.2024).