Kazalniki kakovosti predanalitične faze

Delovna skupina za predanalitiko pri SZKKLM je pripravila predlog poenotenja kazalnikov kakovosti za predanalitično fazo. Predlog je povzet po priporočilih IFCC Delovne skupine za laboratorijske napake in varnost pacientov (IFCC WG Laboratory Errors and Patient Safety). Revizija teh priporočil je izšla januarja 2017.

Vsi kazalniki kakovosti predanalitične faze so podani v preglednici, ki je prav tako povzeta po IFCC priporočilih, z ustrezno kodo in nazivom indikatorja, načinom njihovega javljanja oz. statističnega vodenja ter časom zbiranja podatkov oz. pogostosti statističnega pregleda. Delovna skupina za predanalitiko je v dodatnem stolpcu »Vrste zbiranja podatkov« (modri stolpec) podrobneje opredelila vrste napak znotraj istega kazalnika kakovosti in podala primere iz laboratorijske prakse, katere napake se uvrščajo v posamezni kazalnik.