Dobitniki društvenih priznanj

Od leta 2000 dalje podeljuje SZKKLM v skladu s Pravilnikom o podeljevanju društvenih priznanj svojim članom priznanja in odličja.

 

Odličje SZKKLM
se podeli za izjemne zasluge pri delovanju društva ter za posebne uspehe pri razvoju in prepoznavanju klinične kemije in laboratorijske medicine na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem ali strokovno-organizacijskem področju.

 

Priznanje SZKKLM
se podeli za zasluge pri delovanju društva in za uspehe pri razvoju klinične kemije in laboratorijske medicine. Priznanje se lahko podeli posamezniku večkrat, s presledkom najmanj pet let.

 

Leto

Ime in priimek

Vrsta nagrade

2000  

prof.dr. Ivan Malešič, mag.farm., spec.med.biokem.

Odličje SZKKLM

2000  

dr. Ana Prevorčnik, mag.farm., spec.med.biokem.

Priznanje SZKKLM

2000  

dr. Cvetka Krk, mag.farm., spec.med.biokem.

Priznanje SZKKLM

2000  

Ivana Vreča, mag.farm., spec.med.biokem.

Priznanje SZKKLM

2001 

asist.mag. Jana Kralj, mag.farm., spec.med.biokem.

Priznanje SZKKLM

2001 

mag. Mladen Porekar, univ.dipl.biol., spec.med.biokem.

Priznanje SZKKLM

2004

Alenka Kržišnik, mag.farm., spec.med.biokem.

Odličje SZKKLM

2004

Velislava Zalokar, mag.farm., spec.med.biokem.

Priznanje SZKKLM

2004

Branko Miholič, mag.farm, spec.med.biokem.

Priznanje SZKKLM

2008

Ksenija Weiss, mag. farm., spec. med. biokem.

Priznanje SZKKLM

2008

Barbara Vojinović, roj. Ramšak, mag. farm., spec. med. biokem.

Priznanje SZKKLM

2008

Milan Kos, mag. farm., spec. med. biokem.

Priznanje SZKKLM

2011

doc. dr. Pika Meško Brguljan, univ. dipl. kem., spec. med. biokem.

Odličje SZKKLM

2011

mag. Saša Bratož, mag. farm., spec. med. biokem.

Priznanje SZKKLM

2011

prof. dr. Borut Božič, mag. farm., spec. med. biokem.

Priznanje SZKKLM

2012

mag. Marta Kramberger, mag. farm., spec. med. biokem.

Odličje SZKKLM

2012

Jasna-Modrica Kobe, mag. farm., spec. med. biokem.

Odličje SZKKLM

2012

Lidija Poteko, laboratorijska tehnica

Priznanje SZKKLM

2016

asist. mag. Maksimiljan Gorenjak, mag. farm., spec. med. biokem.

Odličje SZKKLM

2016

dr. Matilda Korman Frangeš, univ. dipl. biol.

Priznanje SZKKLM

2016

izr. prof. dr. Janja Marc, mag. farm., spec. med. biokem.

Priznanje SZKKLM

 

Izredna priznanja SZKKLM v obliki spominske plakete, podeljena leta 2011 udeležencem prvega delovnega sestanka 2. oktobra 1961

Tatjana Štefančič, univ. dipl. kem., spec. med. biokem.

Marija Planinc, roj. Hudarin, mag. farm.

prof. dr. Ivan Malešič, mag. farm., spec. med. biokem.

Valerija Šiškovič, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.

prof. dr. Janez Škrk, univ. dipl. biol.

Terezija Šušteršič, roj. Fabjan

doc. dr. Marjan Gros, univ. dipl. kem.

Dušan Bakija, univ. dipl. kem.

Vida Kovačič, mag. farm., spec. med. biokem.

Vida Murmayer, mag. farm., spec. med. biokem.

Velislava Zalokar, mag. farm., spec. med. biokem.

Štefka Hvalec, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.

Majda Gornjak, roj. Lekše, univ. dipl. biol.

Frančiška Bobnar

Alojzija Bobnar


Nagrade, ki so jih člani SZKKLM prejeli v drugih društvih

Leto

Ime in priimek

Vrsta nagrade

1979

prof.dr. Niko Jesenovec, mag. farm.

Minařikovo odličje pri SFD

1982

Marija Žemva, mag. farm., spec. med. biokem.

Minařikovo odličje pri SFD

1991

dr. Cvetka Krk, mag. farm.

Minařikovo priznanje pri SFD

1993

Alenka Kržišnik, mag. farm., spec. med. biokem.

Minařikovo priznanje pri SFD

2000

mag. Marta Kramberger, mag. farm., spec. med. biokem.

Minařikovo priznanje pri SFD

2002

Jasna-Modrica Kobe, mag. farm., spec. med. biokem.

Minařikovo priznanje pri SFD

2004

Damijan Jurjec, mag.farm., spec. med. biokem.

Minařikovo priznanje pri SFD

2004

Milan Kos, mag.farm., spec. med. biokem.

Minařikovo priznanje pri SFD

2005

prof. dr. Ivan Malešič, mag. farm., spec. med. biokem.

Minařikovo odličje pri SFD

(SFD: Slovensko farmacevtsko društvo)

 

Druga priznanja, ki so jih naši člani še prejeli do leta 2002, so opisana v članku:
Lukač Bajalo J, Kramberger M.: Vizija o razvoju klinične biokemije na 40-letnih temeljih. Farm Vestn 2002; 53: 53-57.