Prezentacije na strokovnih srečanjih SZKKLM

Razširjeni povzetki ali prispevki s strokovnih srečanj so objavljeni v reviji Laboratorijska medicina.