Meroslovne potrebe na področju kemije, biologije in medicine - spletna anketa

Urad RS za meroslovje vzdržuje nacionalni meroslovni sistem in skrbi za njegov razvoj. Področji klinične kemije in laboratorijske medicine sta eni od trenutno najhitreje se razvijajočih področij merjenj s številnimi meroslovnimi izzivi.

Da bi vzpostavili čim bolj učinkovit meroslovni sistem, ki bo ustrezno pokrival tudi potrebe uporabnikov na hitro razvijajočih se področjih klinične kemije, biologije in medicine, moramo bolje poznati delovanje in meroslovne potrebe odgovarjajočih laboratorijev ter njihovih uporabnikov zlasti po:
· sledljivih meritvah,
· referenčnih materialih,
· referenčnih meritvah,
· sodelovanjih v medlaboratorijskih primerjavah oz. PT shemah,
· potrebah po prenosu znanja na področju sledljivosti in primerljivosti meritev ter
· potrebah po razvojno-raziskovalnem sodelovanju.
 
Zato se na vas obračamo s prošnjo, da bi na vaši spletni strani objavili kratko anketo Urada RS za meroslovje s prošnjo vašim članom za odzivnost. Anketa je dosegljiva na spodnji povezavi:
https://forms.office.com/r/gCFLhrxQPm in bo odprta do 15. septembra 2022.
 
Z rezultati ankete vas bomo seznanili in s tem upamo postavili izhodišče za nadaljnjo okrepljeno strokovno sodelovanje.

Prijazen pozdrav in že v naprej hvala za sodelovanje.

dr. Samo Kopač
direktor

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Urad RS za meroslovje